LOGOWANIE

Kwalifikacja RL10 - STYCZEŃ 2017

(Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja RL10 - STYCZEŃ 2017':

- Na ilustracji literą X zaznaczono kość ........
- Czubki kopyt wskazują do środka, tak że zewnętrzne ścianki kopyt dźwigają większy ciężar niż wewnętrzne, i to pod większym kątem. Czasami tylko jedna noga wykazuje tę deformację. Konie z taką postawą częstą w ruchu billardują. Często postawa ta zdarza się z kształtem krowim nóg tylnych.

Opis dotyczy postawy kończyn przednich konia określanej jako

........
- Najbardziej energotwórczym składnikiem paszy jest ........
- Ile kilogramów paszy o koncentracji energii metabolicznej EM 13,0 MJ/kg potrzebuje tucznik o masie ciała 80 kg na okres jednego tygodnia? ........
- Zgodnie z Zasadami Wzajemnej Zgodności w zakresie dobrostanu minimalny czas przebywania prosiąt z lochą, przy braku zagrożenia życia i zdrowia lochy lub prosiąt, wynosi ........
- Zabieg dekornizacji u cieląt należy wykonać ........
- Przedstawiony na ilustracji sprzęt służy do ........
- Przedstawiony na ilustracji sprzęt służy do sztucznego unasienniania ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: