LOGOWANIE

Kwalifikacja ROL11 - STYCZEŃ 2017

(Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja ROL11 - STYCZEŃ 2017':

- Umaszczenie jednolicie czerwone w różnych odcieniach z charakterystycznymi rozjaśnieniami sierści wokół śluzawicy, oczu, w pachwinach i na kończynach jest charakterystyczne dla bydła rasy ........
- Wskaż prawidłową kolejność narządów układu oddechowego. ........
- Żwacz położony jest ........
- Na rysunku przedstawiającym narządy wewnętrzne konia, strzałka wskazuje ........
- Czubki kopyt wskazują do środka, tak że zewnętrzne ścianki kopyt dźwigają większy ciężar niż wewnętrzne, i to pod większym kątem. Czasami tylko jedna noga wykazuje tę deformację. Konie z taką postawą częstą w ruchu billardują. Często postawa ta zdarza się z kształtem krowim nóg tylnych.

Opis dotyczy postawy kończyn przednich konia określanej jako

........
- Wskaż paszę zawierającą w swoim składzie najwięcej białka. ........
- Za prawidłowe krzepnięcie krwi odpowiada witamina ........
- Prawidłowe pH kiszonki z kukurydzy wynosi ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: