LOGOWANIE

Kwalifikacja RL10 - STYCZEŃ 2018

(Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja RL10 - STYCZEŃ 2018':

- Ilustracja przedstawia schemat zewnętrznej budowy nerek ........
- Prawidłowo zbudowane wymię u krów ma kształt ........
- Pasza, która posiada właściwości wzdymające, to ........
- Skiełkowanych i zazieleniałych bulw ziemniaków nie należy stosować w żywieniu zwierząt ze względu na obecność ........
- Rozwój przedżołądków u cieląt stymulowany jest obecnością w paszy ........
- Sztyft kaustyczny służy do ........
- Które oznaczenie w klasyfikacji EUROP uzyska tusza bydlęca o najsłabszym (poniżej 40%) umięśnieniu? ........
- Krzyżowanie różnych ras zwierząt ma na celu uzyskanie efektu ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: