LOGOWANIE

Kwalifikacja RL10 - STYCZEŃ 2019

(Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja RL10 - STYCZEŃ 2019':

- Błoną surowiczą, która pokrywa jamę brzuszną, jamę miedniczną oraz większość narządów w nich leżących, jest ........
- Gruczoł mlekowy składający się z 6-8 par zespołów sutkowych występuje ........
- Do pasz treściwych należy ........
- Oblicz zapotrzebowanie na kiszonkę z kukurydzy na podstawie danych zawartych w tabeli. ........
- Trzy ostatnie cyfry na kolczyku świń oznaczają numer ........
- Pomiar wilgotności w pomieszczeniu inwentarskim wykonuje się ........
- Pierwsza pomoc udzielona koniowi z objawami ochwatu polega na ........
- Eksterier zwierząt to ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: RL.10-X-19.01


Test jest przeznaczony dla zawodów: