LOGOWANIE

Kwalifikacja TG12 + TG13 - STYCZEŃ 2011


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja TG12 + TG13 - STYCZEŃ 2011':

- Visitor's card to angielska nazwa karty ........
- Państwo Malinowscy zamówili w restauracji hotelowej obiad, który podał kelner w postaci wyporcjowanych przez szefa kuchni dań. Jaki serwis jest stosowany w tej restauracji? ........
- Hotele na kołach, służące do przewozu osób i rzeczy, zapewniające noclegi w miejscach gdzie brakuje infrastruktury noclegowej, to ........
- Który z przedstawionych obiektów jest hotelem typu butique? ........
- Które z przedstawionych logo jest znakiem organizacji hotelarskiej, działającej tylko w Polsce? ........
- W którym wierszu wpisano właściwe oznaczenia kategorii pensjonatów? ........
- Na podstawie danych zawartych w tabeli, określ minimalną powierzchnię pokoju 10 osobowego w domu wycieczkowym kategorii II. ........
- Zgodnie z wymaganiami kategoryzacyjnymi usługę bagażową świadczą hotele kategorii ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: