LOGOWANIE

Kwalifikacja MS9 - CZERWIEC 2017

(Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS9 - CZERWIEC 2017':

- Najlepszymi źródłami pozyskania informacji o podopiecznej z zaburzeniami pamięci są ........
- U podopiecznego zakładu opieki paliatywnej, terapeuta rozpoznał następujące problemy: utrata masy ciała, osłabienie, bezsenność, przewlekły ból. Powinien zdiagnozować je jako objawy ........
- Diagnozę prognostyczną stosuje się w celu określenia ........
- Sporządzając indywidualny plan terapii zajęciowej dla podopiecznego z chorobą Parkinsona, u którego występuje mikrografia, terapeuta powinien uwzględnić w nim ćwiczenia polegające na ........
- Przygotowując dla pacjenta z chorobą Parkinsona zajęcia z muzykoterapii aktywnej w celu poprawy chodu, terapeuta powinien wybrać płytę ........
- W przypadku zaburzeń czucia w obrębie kończyn górnych, terapeuta nie powinien zalecać choremu ........
- Którą technikę plastyczną zastosował terapeuta zajęciowy podczas warsztatów artystycznych, na których uczestnicy kolorowali rysunki na planie koła? ........
- Opracowanie indywidualnego planu wsparcia dla mieszkańca domu pomocy społecznej i jego realizacja należy do obowiązków zespołu ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: