LOGOWANIE

Kwalifikacja MS9 - CZERWIEC 2017

(Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS9 - CZERWIEC 2017':

- Terapeuta, który podczas rozmowy z podopiecznym utrzymywał z nim kontakt wzrokowy i używał klaryfikacji, spełnił warunki ........
- Zdarta płyta i jujitsu są technikami wspomagającymi ........
- Uzyskane informacje od respondenta, takie jak: imię, nazwisko, wiek czy miejsce urodzenia, zalicza się do danych ........
- Terapeuta, który poinformował podopiecznych o tym, że uczestniczą w badaniu, ale nie wskazał jego celu, zastosował obserwację ........
- U podopiecznego zakładu opieki paliatywnej, terapeuta rozpoznał następujące problemy: utrata masy ciała, osłabienie, bezsenność, przewlekły ból. Powinien zdiagnozować je jako objawy ........
- Pacjentowi czasowo unieruchomionemu z powodu złamań kończyn dolnych, terapeuta dobrał literaturę przyrodniczą i przygodową w celu zastępczego zaspokojenia potrzeby ........
- Terapeuta, który zauważył u podopiecznego dobrą koordynację ruchów oraz duże zaangażowanie podczas gier i zabaw, powinien uwzględnić w planie zajęcia ........
- Terapeuta używając form takich jak: wycinanki, wydzieranki czy wyklejanki z gazet lub tektury, prowadzi zajęcia z zastosowaniem ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja MS9 - CZERWIEC 2017