LOGOWANIE

Kwalifikacja MS9 - CZERWIEC 2018

(Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS9 - CZERWIEC 2018':

- Komunikując się z podopiecznym ze znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej, terapeuta powinien ........
- Afonia polega na utracie ........
- Która forma zajęć jest stosowana w muzykoterapii receptywnej? ........
- Terapeuta zajęciowy, dobierając czynności wspierające korzystne wzorce i prawidłowe nawyki ruchowe u pacjenta po udarze mózgu, powinien uwzględnić zalecenia ........
- Celem burzy mózgów jako metody pracy grupowej jest ........
- Zajęcia stymulujące artykulację i mimikę twarzy u podopiecznego z chorobą Parkinsona powinny uwzględniać ........
- Którą z technik arteterapii zastosował terapeuta, proponując podopiecznemu zdobienie butelki za pomocą farb akrylowych, medium do spękań i serwetek? ........
- Program komputerowy Excel jest wykorzystywany do ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: