LOGOWANIE

Kwalifikacja MS9 - CZERWIEC 2018

(Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS9 - CZERWIEC 2018':

- Którą technikę aktywnego słuchania zastosował terapeuta zajęciowy, zwracając się do podopiecznego słowami:Co masz na myśli mówiąc, że to zadanie jest zbyt trudne? ........
- Terapeuta, chcąc skłonić podopiecznego do rozwijania wypowiedzi i ujawniania swoich opinii, powinien mu zadawać głównie pytania ........
- Który styl komunikacji polega na wzajemnej współpracy oraz poszanowaniu opinii, potrzeb i oczekiwań między terapeutą, podopiecznym i jego rodziną? ........
- Terapeuta w dziennym domu pomocy społecznej dla seniorów zaobserwował u podopiecznego narastające drżenie spoczynkowe rąk, mikrografię i ogólne spowolnienie ruchowe, które stanowią objawy charakterystyczne dla ........
- Afonia polega na utracie ........
- Ograniczeniem dla podopiecznego, u którego występuje afazja czuciowa, będzie trudność ........
- Chromoterapia to leczenie poprzez ........
- Uczestnik warsztatu terapii zajęciowej w ramach indywidualnego programu bierze udział w treningu ekonomicznym, którego zadaniem jest ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja MS9 - CZERWIEC 2018