LOGOWANIE

Kwalifikacja MS9 - STYCZEŃ 2015

(Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS9 - STYCZEŃ 2015':

- Zakłócenia i zniekształcenia powstałe na drodze przekazywania informacji pomiędzy terapeutą a podopiecznymi, spowodowane odgłosami dochodzącymi z ruchliwej ulicy, to ........
- Terapeuta zajęciowy, koncentrując się tylko na jednym aspekcie zachowania podopiecznego, stosuje obserwację ........
- Przewidywanie dalszego kierunku zmian danego procesu lub zaburzenia to diagnoza ........
- Z którym specjalistą powinien nawiązać współpracę terapeuta zajęciowy, którego podopieczny w sytuacjach stresowych jąka się? ........
- Podopieczna chętnie uczestniczy w zajęciach manualnych w pracowni terapii zajęciowej i chciałaby nauczyć się szyć. Terapeuta zajęciowy powinien rozpocząć z nią pracę od nauki ........
- Terapeuta zajęciowy, który pochwalił podopiecznego za aktywny udział w zajęciach przy całej grupie, zastosował nagrodę ........
- Podstawowym dokumentem opracowywanym dla każdego mieszkańca domu pomocy społecznej jest indywidualny plan ........
- W celu omówienia realizacji indywidualnych planów zespół wspierająco-aktywizujący w środowiskowym domu samopomocy zbiera się ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: