LOGOWANIE

Kwalifikacja MS9 - STYCZEŃ 2017

(Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS9 - STYCZEŃ 2017':

- Strategia rozwiązywania konfliktu, w której jedna ze stron dąży do podporządkowania sobie przeciwnika, wykorzystując wszelkie możliwości do umocnienia swojej pozycji, nosi nazwę ........
- Występujące u osób z niepełnosprawnością intelektualną trudności w rozpoznawaniu przedmiotów iwyodrębnianiu elementów z całości, dotyczą zaburzeń ........
- Który rodzaj biblioterapii należy zastosować, prowadząc zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych? ........
- Sztalugę z mechanizmem elektrycznym oraz pędzle zaopatrzone w uchwyty do trzymania ustami, należy dobrać do realizacji planu terapii wobec pacjenta ........
- Którą skalą należy się posłużyć, dokonując okresowej oceny podstawowych czynności życia codziennego u pacjenta po uszkodzeniu rdzenia kręgowego? ........
- Podopieczna z reumatoidalnym zapaleniem stawów odczuwa silny ból, któremu towarzyszą sztywność i obrzęki stawów obu rąk. W tym okresie choroby należy podopiecznej zaproponować zajęcia z zakresu ........
- Która ze wskazanych metod usprawniania dziecka z zaburzeniami neurorozwojowymi, polega na wyzwalaniu odruchów pełzania poprzez ucisk określonych punktów ciała? ........
- Uczestnikowi środowiskowego domu samopomocy, który samodzielnie dojeżdża do placówki i osiągnął wysoki poziom samodzielności w czynnościach życia codziennego, należy umożliwić korzystanie z innych form wsparcia poprzez ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: