LOGOWANIE

Kwalifikacja MS9 - STYCZEŃ 2018

(Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS9 - STYCZEŃ 2018':

- Na rysunkach przedstawiono symbole porozumiewania się stosowane ........
- Pensjonariuszka domu pomocy społecznej z chorobą Alzheimera ma zaburzony rytm dobowy snu. Świadczy to o zaburzeniu potrzeb ........
- Umiejętność przyjęcia sposobu myślenia innych osób i zdolność odczuwania ich stanów psychicznych to ........
- Pacjentowi z chorobą Parkinsona zaleca się używanie specjalnie dociążonych sztućców z pogrubionym trzonkiem w celu ........
- Technikę wypalania w drewnie przy użyciu pirografu terapeuta może polecić osobie ........
- Stosowana w terapii osób z zaburzeniami psychicznymi zasada, której podstawowym założeniem jest równoległe wpływanie na różne sfery życia chorego, nosi nazwę ........
- Pracownia, w której wykonywane będą witraże techniką Tiffaniego, powinna być wyposażona w następujący zestaw sprzętów: ........
- Działania ewaluacyjne w pracy terapeuty zajęciowego polegają na ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: