LOGOWANIE

Kwalifikacja MS9 - STYCZEŃ 2018

(Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS9 - STYCZEŃ 2018':

- Terapeuta, który podczas rozmowy uporządkował wypowiedzi podopiecznego słowami: Wyjaśnij czy chcesz brać udział w treningu, choć twierdzisz, że nie masz na niego czasu zastosował technikę aktywnego słuchania, określaną jako ........
- Zasada, która mówi o tym, aby w sytuacji odmawiania mówić wolniej, głębiej oddychać, parafrazować i dopytywać się, gdy coś jest niezrozumiałe, nie uciekać od kontaktu wzrokowego, tylko patrzeć rozmówcy w oczy oraz dać sobie prawo do zastanowienia, to ........
- Ujmowanie faktów i zdarzeń zgodnie ze stanem faktycznym, niezależnie od własnych przekonań, opinii i oczekiwań, to cecha prawidłowej obserwacji określana jako ........
- Która postać mózgowego porażenia dziecięcego charakteryzuje się większą sprawnością w kończynach górnych niż dolnych oraz przywodzeniem lub krzyżowaniem nóg i ustawianiem stóp na palcach w pozycji stojącej? ........
- Pensjonariuszka domu pomocy społecznej z chorobą Alzheimera ma zaburzony rytm dobowy snu. Świadczy to o zaburzeniu potrzeb ........
- Zamieszczona w ramce lista objawów wskazuje na ........
- Bezpośrednio po etapie analizowania dokumentacji medycznej, psychologiczno-pedagogicznej i pozostałych danych zebranych w wywiadach z osobami znaczącymi, terapeuta powinien ........
- W pierwszej fazie terapii zajęciowej w celu prawidłowego zaplanowania działań terapeutycznych dla nowo przyjętego uczestnika, należy ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja MS9 - STYCZEŃ 2018