LOGOWANIE

Kwalifikacja ST4 - CZERWIEC 2019

(Montaż nagrań dźwiękowych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja ST4 - CZERWIEC 2019':

- Który z podanych formatów oferuje wyłącznie bezstratną kompresję cyfrowych danych dźwiękowych? ........
- Teoretyczna maksymalna dynamika cyfrowego sygnału fonicznego przy 20-bitowej rozdzielczości wynosi ........
- Która z podanych częstotliwości próbkowania jest charakterystyczna dla formatu CD-Audio? ........
- W jaki sposób należy ustawić panoramę dwóch sygnałów monofonicznych, aby uzyskać całkowitą separację przestrzenną tych sygnałów? ........
- Który z wymienionych efektów można wykorzystać w celu uzyskania zapętlenia dźwięku? ........
- Który z wymienionych skrótów standardowo oznacza zmienną przepływność bitową sygnału cyfrowego? ........
- Jaki przybliżony rozmiar ma nagranie stereo zapisane w formacie CD-Audio, którego długość wyrażona w kodzie czasowym SMPTE wynosi 00:01:30:00? ........
- Która z podanych sekcji oprogramowania DAW służy do konfiguracji połączenia oprogramowania z zewnętrzną kartą dźwiękową? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: ST.04-X-19.06


Test jest przeznaczony dla zawodów: