LOGOWANIE

Kwalifikacja ST4 - STYCZEŃ 2018

(Montaż nagrań dźwiękowych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja ST4 - STYCZEŃ 2018':

- Montażu audycji muzycznej dokonuje się na podstawie ........
- W celu zachowania pełnej informacji o przebiegu oryginalnego sygnału dźwiękowego w pliku źródłowym, w procesie zmniejszania rozmiaru pliku należy zastosować metodę ........
- Którym skrótem oznacza się zmienną przepływność bitową sygnału cyfrowego? ........
- Nową sesję montażową oprogramowania DAW można utworzyć poprzez menu ........
- Który z wymienionych efektów służy do podwyższania lub obniżania wysokości dźwięku o określony interwał? ........
- Jaki stopień zmniejszenia pliku źródłowego WAV oferują formaty kompresji stratnej, przy zachowaniu akceptowalnej jakości dźwięku? ........
- Zapisanie kopii materiałów dźwiękowych na pendrive, sformatowany w systemie FAT32, ogranicza maksymalny rozmiar pojedynczego pliku do ........
- Wskaż nośnik, który można przechowywać w pobliżu głośników, bez obaw o utratę danych. ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: