LOGOWANIE

Kwalifikacja ST4 - STYCZEŃ 2019

(Montaż nagrań dźwiękowych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja ST4 - STYCZEŃ 2019':

- Który z wymienionych skrótów nazw instrumentów zestawu perkusyjnego oznacza werbel? ........
- Które ze wskazań licznika BARS/BEATS w sesji oprogramowania DAW wskazuje dokładny czas początku kolejnej miary w takcie? ........
- Który ze sposobów opisu osi czasu w sesji oprogramowania DAW odnosi się do jednostek czasu? ........
- Która z wymienionych ścieżek sesji oprogramowania DAW skonfigurowana jest domyślnie jako główna szyna stereo? ........
- Która z funkcji w programie DAW służy do cofnięcia ostatnio wykonanej operacji edycji? ........
- Która z wymienionych wartości stopnia kompresji charakteryzuje limiter? ........
- Które z urządzeń zawęża zakres dynamiki dźwięku? ........
- Która z wymienionych płyt umożliwia dwustronny zapis danych? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: ST.04-X-19.01


Test jest przeznaczony dla zawodów: