LOGOWANIE

Kwalifikacja MS4 - STYCZEŃ 2020

(Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS4 - STYCZEŃ 2020':

- Po wykonaniu nakłucia lędźwiowego pacjentka leży w łóżku i nie może podnosić głowy. Zgodnie z zaleceniem przyjmuje dużo płynów. Pomimo parcia na mocz nie może oddać moczu do basenu. Co w tej sytuacji powinien zrobić opiekun medyczny? ........
- Podczas wykonywania toalety całego ciała u pacjentki leżącej w łóżku przebywającej na oddziale wewnętrznym, zgodnie z zasadami opiekun medyczny powinien ........
- U nowoprzyjętej pacjentki zaobserwowano wszy głowowe. Przed założeniem czepca przeciwwszawiczego należy ........
- W profilaktyce odleżyn u pacjenta z BMI 16,5 unieruchomionego w łóżku opiekun medyczny powinien kontrolować przyjmowanie produktów z diety ........
- W celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentowi opiekun medyczny przygotowując przytomnego pacjenta do karmienia przez zgłębnik założony do żołądka, powinien ........
- Przeciwwskazaniem do samodzielnego wyjścia z oddziału do sklepu znajdującego się na terenie szpitala, pacjenta poruszającego się z wykorzystaniem chodzika, jest przede wszystkim występowanie u niego ........
- W celu poprawy sprawności manualnej pacjentki zakładu opiekuńczo-leczniczego z reumatoidalnym zapaleniem stawów opiekun medyczny powinien współpracować ........
- Po wykonaniu toalety jamy ustnej pacjentowi oddziału zakaźnego, drewniane szpatułki i kwaczyki należy wyrzucić do pojemnika z workiem foliowym w kolorze ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: MS.04-SG-20.01


Test jest przeznaczony dla zawodów: