LOGOWANIE

Kwalifikacja MS7 - CZERWIEC 2019

(Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS7 - CZERWIEC 2019':

- Podopiecznej w stanie długotrwałego unieruchomienia w łóżku, zagraża powikłanie ze strony układu oddechowego w postaci ........
- Podopieczna wróciła do domu po chemioterapii ze zmianami zapalnymi w obrębie jamy ustnej. W planie działań opiekun osoby starszej powinien uwzględnić podawanie podopiecznej ........
- Objawami negatywnymi schizofrenii są ........
- Które działania powinien wykonać opiekun w stosunku do podopiecznego z padaczką podczas wystąpienia napadu toniczno-klonicznego? ........
- Podopieczna z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym nie potrafi samodzielnie przygotować kanapek i zrobić sobie herbaty. W tej sytuacji opiekun powinien przeprowadzić z podopieczną trening ........
- Po zdjęciu okładu ciepłego warstwę suchą opiekun powinien założyć w miejscu usunięcia okładu na okres ........
- Dla podopiecznej ze zdiagnozowanym wrzodem w obrębie żołądka opiekun powinien zalecić spożywanie potraw ........
- Podopieczna, której dochód nie przekracza kryterium dochodowego, może otrzymać z ośrodka pomocy społecznej świadczenie pieniężne na zakup ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: MS.07-X-19.06


Test jest przeznaczony dla zawodów: