LOGOWANIE

Kwalifikacja MS9 - STYCZEŃ 2020

(Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS9 - STYCZEŃ 2020':

- Komunikując się z podopiecznym ze znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej, terapeuta powinien ........
- Z orzeczenia wydanego przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności terapeuta zajęciowy uzyska informację ........
- Zamieszczone objawy wskazują na zespół

Zaburzenia pamięci bieżącej, konfabulacje, trudności z ustaleniem chronologii wydarzeń, upośledzenie myślenia abstrakcyjnego, zaburzenia czucia i kontroli ruchów.

........
- Felinoterapia to terapia z udziałem ........
- Proces terapeutyczny w terapii zajęciowej przebiega według następujących etapów: ........
- Podczas zajęć grupowych w pracowni witrażu uczestnicy używają nożyc do cięcia szkła. Terapeuta zajęciowy w celu ochrony i bezpieczeństwa uczestników powinien zapewnić im ........
- Który akt prawny zobowiązuje warsztaty terapii zajęciowej do prowadzenia dokumentacji zawierającej informacje dotyczące działalności rehabilitacyjnej warsztatu? ........
- Opracowanie indywidualnego planu wsparcia dla mieszkańca domu pomocy społecznej i jego realizacja należy do obowiązków zespołu ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: MS.09-SG-20.01


Test jest przeznaczony dla zawodów: