LOGOWANIE

Kwalifikacja AU23 - STYCZEŃ 2020

(Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU23 - STYCZEŃ 2020':

- W celu wykonania zdjęć kropel wody w zbliżeniu należy zastosować obiektyw ........
- Który pomiar natężenia światła TTL polega na uśrednianiu wartości jasności z całej fotografowanej sceny z naciskiem na środkowy fragment kadru? ........
- W celu wykonania w studiu fotografii sylwetkowej wskazane jest ustawienie źródła światła ........
- Stylizację fotografii wykonano, stosując polecenie ........
- W celu wykonania zdjęcia biometrycznego obiekt w atelier należy ustawić ........
- W celu uzyskania srebrowej kopii pozytywowej w skali odwzorowania 4 : 1 w odniesieniu do negatywu należy zastosować ........
- Urządzenie peryferyjne przeznaczone do odwzorowywania kształtu obiektu rzeczywistego w celu stworzenia trójwymiarowych modeli graficznych to skaner ........
- Konserwacja głowicy drukującej w drukarce atramentowej polega na ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: AU.23-SG-20.01


Test jest przeznaczony dla zawodów: