LOGOWANIE

Kwalifikacja AU28 + AU54 - STYCZEŃ 2020


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU28 + AU54 - STYCZEŃ 2020':

- Zaletą standardu MP3 jest ........
- W wyniku digitalizacji pozytywów otrzymuje się ........
- Najwięcej miejsca na dysku zajmują obrazy cyfrowe zapisane z głębią bitową o wartości ........
- Które czynności w procesie obróbki obrazu cyfrowego należą do grupy przekształceń geometrycznych? ........
- W celu usunięcia fragmentu ścieżki dźwiękowej w pliku MP3 w programie Audacity należy dokonać zmiany ........
- W których formatach cyfrowe aparaty fotograficzne zapisują zdjęcia? ........
- Który sprzęt umożliwia wykonanie profesjonalnej digitalizacji fotograficznej zasobów muzealnych o charakterze bibliotecznym? ........
- Na rysunku przedstawiono panel programu Adobe Photoshop zawierający warstwę tła oraz ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO