LOGOWANIE

Kwalifikacja RL11 - STYCZEŃ 2020

(Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja RL11 - STYCZEŃ 2020':

- Na podstawie zamieszczonej informacji wskaż substancję, której stężenie w pomieszczeniach zajmowanych przez cielęta nie powinno przekraczać wartości 20 ppm? ........
- Formą profilaktyki swoistej u świń jest ........
- Mięso PSE charakteryzuje się ........
- Monitoring w kierunku brucelozy dotyczy ........
- Ogłuszanie poprzez zanurzenie w rynnie z wodą pod napięciem jest dozwolone w przypadku ........
- W badaniu przedubojowym możliwe jest rozpoznanie ........
- Materiał szczególnego ryzyka stanowi ........
- Na podstawie podanych informacji oblicz, ile wyniesie maksymalna dawka preparatu Dezosan, zastosowana w pomieszczeniu inwentarskim o wymiarach 3 m × 5 m.

Dezosan Wigor do dezynfekcji kurnika, w zależności od stopnia zabrudzenia, rozsypuje się w proporcji 40-100 g/m2.

........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: RL.11-SG-20.01


Test jest przeznaczony dla zawodów: