LOGOWANIE

Kwalifikacja TG13 - STYCZEŃ 2020

(Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja TG13 - STYCZEŃ 2020':

- Luksusowy apartament położony na ostatnim piętrze obiektu noclegowego, posiadający oddzielne wejście i taras to ........
- Na etykiecie płynu do prania dywanów, w instrukcji użycia jest zapisane: 3 nakrętki detergentu na 3 litry wody. Którą liczbę nakrętek detergentu, zgodnie z instrukcją należy zastosować na 10 litrów wody? ........
- Na postawie zamieszczonego art.846 Kodeksu cywilnego określ, na jakiej podstawie hotel może odpowiadać za pozostawiony na parkingu hotelowym samochód gościa.

Art. 846.
§ 2. Rzeczą wniesioną w rozumieniu przepisów tytułu niniejszego jest rzecz, która w czasie korzystania przez gościa z usług hotelu lub podobnego zakładu znajduje się w tym hotelu lub podobnym zakładzie albo znajduje się poza nim, a została powierzona utrzymującemu zarobkowo hotel lub podobny zakład lub osobie u niego zatrudnionej albo umieszczona w miejscu przez nich wskazanym lub na ten cel przeznaczonym.
§ 3. Rzeczą wniesioną jest również rzecz, która w krótkim, zwyczajowo przyjętym okresie poprzedzającym lub następującym po tym, kiedy gość korzystał z usług hotelu lub podobnego zakładu, została powierzona utrzymującemu zarobkowo hotel lub podobny zakład lub osobie u niego zatrudnionej albo umieszczona w miejscu przez nich wskazanym lub na ten cel przeznaczonym.
§ 4. Pojazdów mechanicznych i rzeczy w nich pozostawionych oraz żywych zwierząt nie uważa się za rzeczy wniesione. Utrzymujący zarobkowo hotel lub podobny zakład może za nie odpowiadać jako przechowawca, jeżeli została zawarta umowa przechowania.

........
- Na rysunku przedstawiono zestaw charakterystyczny dla śniadania ........
- Które z urządzeń jest przeznaczone do sporządzania kawy? ........
- W którym z zamieszczonych naczyń należy podać mleko do kawy? ........
- Przyjmując zamówienie na budzenie należy ustalić z gościem hotelowym ........
- Do hotelu wpłynęło zamówienie na zorganizowanie całodniowej konferencji dla 70 osób z jedną przerwą kawową – zestawem II. Na podstawie zamieszczonego cennika, oblicz koszt wynajęcia sali konferencyjnej wraz z przerwą kawową. ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: TG.13-SG-20.01


Test jest przeznaczony dla zawodów: