LOGOWANIE

Kwalifikacja B21 - STYCZEŃ 2020

(Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja B21 - STYCZEŃ 2020':

- Na podstawie przedstawionych w tabeli danych technicznych płaskich kolektorów słonecznych wskaż, który z nich ma najwyższą sprawność optyczną. ........
- Aby zapewnić maksymalną efektywność całorocznej słonecznej instalacji podgrzewającej wodę do celów użytkowych, w Polsce należy kolektory ustawić względem poziomu w kierunku południowym pod kątem ........
- Narzędzie przedstawione na rysunku służy do ........
- W instrukcji montażu zasobnika solarnego przedstawiony symbol graficzny oznacza ........
- Podczas przeglądu technicznego instalacji fotowoltaicznej wykonano pomiary multimetrem. Jego wskazanie świadczy, że mierzono ........
- Podczas pracy instalacji fotowoltaicznej zaobserwowano na inwerterze kod błędu informujący o zwarciu doziemnym. Przyczyną takiego stanu może być ........
- Moc całego łańcucha paneli fotowoltaicznych połączonych jak na rysunku wynosi ........
- W instrukcji montażu zasobnika c.w.u. jest napisane, że należy go podłączyć do instalacji w sposób umożliwiający jego rozłączenie. Zasobnik posiada króćce z gwintem wewnętrznym. Aby wykonać takie podłączenie należy użyć ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: B.21-SG-20.01


Test jest przeznaczony dla zawodów: