LOGOWANIE

Kwalifikacja BD17 - STYCZEŃ 2020

(Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD17 - STYCZEŃ 2020':

- W celu podłączenia kotła na biomasę do wężownicy zasobnika c.w.u w wodnej instalacji grzewczej w układzie otwartym można użyć rury ........
- Do montażu instalacji w systemie rur PP należy dysponować ........
- Podczas przeglądu technicznego instalacji fotowoltaicznej wykonano pomiary multimetrem. Jego wskazanie świadczy, że mierzono ........
- Montaż kolektorów słonecznych na dachu płaskim został wykonany przez instalatora i dwóch pomocników. Stawka instalatora wynosi 50,00 zł za roboczogodzinę a stawka pomocnika 20,00 zł. Ile wynosi kosztorysowa wartość robocizny, jeżeli nakład robocizny wynosi 8 godzin? ........
- Do montażu kształtki miedzianej przedstawionej na rysunku należy użyć ........
- Którego z narzędzi należy użyć do wykonania złącza zaprasowanego? ........
- Który obszar na dachu namiotowym jest optymalny do montażu kolektorów słonecznych? ........
- Aby zabezpieczyć kocioł na biomasę przed niską temperaturą nośnika powracającego z instalacji c.o., należy zastosować zawór ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: BD.17-SG-20.01


Test jest przeznaczony dla zawodów: