LOGOWANIE

Kwalifikacja E20 - STYCZEŃ 2020

(Eksploatacja urządzeń elektronicznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja E20 - STYCZEŃ 2020':

- Urządzenie będące częścią systemu monitoringu, oznaczone na schemacie jako NVR BCS, to ........
- W który standard bezprzewodowej wymiany danych musi być wyposażone urządzenie elektroniczne, aby mogło realizować płatności zbliżeniowe? ........
- Jaką funkcję w odbiorniku radiowym spełnia blok oznaczony cyfrą 1? ........
- Pamięć ROM w układzie przedstawionym na schemacie ........
- Zamek szyfrowy, domofon oraz odbiornik zdalnego sterowania, posiadają styki NO sterowane funkcją danego urządzenia. Który układ połączeń zapewni możliwość niezależnego otwarcia elektrozaczepu przez każde z tych urządzeń? ........
- Uchyb regulacji równy 0 zapewni regulator o działaniu ........
- Która funkcja programów EDA odpowiada za wytyczanie trasy ścieżek przy projektowaniu obwodów drukowanych? ........
- Które z wymienionych urządzeń elektronicznych wymaga, po zainstalowaniu a przed rozpoczęciem pracy, zaprogramowania? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: E.20-SG-20.01


Test jest przeznaczony dla zawodów: