LOGOWANIE

Kwalifikacja EE22 - STYCZEŃ 2020

(Eksploatacja urządzeń elektronicznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE22 - STYCZEŃ 2020':

- W który standard bezprzewodowej wymiany danych musi być wyposażone urządzenie elektroniczne, aby mogło realizować płatności zbliżeniowe? ........
- Układ przedstawiony na schemacie to ........
- Jaki minimalny stopień ochrony powinna posiadać obudowa kontrolera przejścia, aby mógł on pracować na zewnątrz budynku? ........
- Która funkcja programów EDA odpowiada za wytyczanie trasy ścieżek przy projektowaniu obwodów drukowanych? ........
- W celu sprawdzenia poprawności działania piezoelektrycznego przetwornika tensometrycznego wagi elektronicznej należy użyć ........
- W instrukcji serwisowej kamery widnieje zapis: "kamerę zasilić napięciem stałym U = 12 V /15 W". Który zasilacz umożliwi jednocześnie pracę czterech takich kamer? ........
- Podczas kontroli systemu alarmowego na manipulatorze LED współpracującym z centralą alarmową stwierdzono świecenie się przycisku TBL. Po wykonaniu testu sprawdzającego stwierdzono świecenie przycisku oznaczonego cyfrą 2. Zgodnie z instrukcją użytkownika zamieszczoną na rysunku komunikat ten oznacza, że ........
- W urządzeniu elektronicznym uszkodzeniu uległ warystor MYG 10K-431 o napięciu znamionowym 275 V AC, 350 V DC, energii tłumienia 55 J/2 ms i rastrze 7,5 mm. Który element można zastosować w zamian za uszkodzony? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: EE.22-SG-20.01


Test jest przeznaczony dla zawodów: