LOGOWANIE

Kwalifikacja ELM5 - STYCZEŃ 2020

(Eksploatacja urządzeń elektronicznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja ELM5 - STYCZEŃ 2020':

- Urządzenie będące częścią systemu monitoringu, oznaczone na schemacie jako NVR BCS, to ........
- Która z funkcji odbiornika telewizyjnego umożliwia oglądanie audycji z wykorzystaniem streamingu? ........
- Które urządzenie umożliwia podłączenie kilku urządzeń sieciowych do jednej sieci LAN? ........
- Jaką funkcję w odbiorniku radiowym spełnia blok oznaczony cyfrą 1? ........
- Układ przedstawiony na schemacie to ........
- Którym rodzajem napięcia należy zasilić wzmacniacz operacyjny pracujący w typowych warunkach? ........
- Zamek szyfrowy, domofon oraz odbiornik zdalnego sterowania, posiadają styki NO sterowane funkcją danego urządzenia. Który układ połączeń zapewni możliwość niezależnego otwarcia elektrozaczepu przez każde z tych urządzeń? ........
- Zasilacz o jakich parametrach należy dobrać, aby zasilić 3 metry taśmy LED, jeżeli moc 1 metra taśmy wynosi 4,8 W, a napięcie zasilania taśmy LED wynosi 12 V? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: