LOGOWANIE

Kwalifikacja ELM2 - STYCZEŃ 2020

(Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja ELM2 - STYCZEŃ 2020':

- Głównym zadaniem czaszy w antenie satelitarnej jest ........
- Zaciski oznaczone na rysunku jako TAMPER w czujce PIR służą do ........
- Przedstawiony na rysunku element to czujnik ........
- Na rysunku przedstawiono symbol ........
- Narzędzie pokazane na rysunku służy do wykonywania połączeń ........
- Do regulacji wartości temperatury w obiekcie należy zastosować ........
- Ile i jakich urządzeń można podłączyć do multiswitcha oznaczonego jako 9/12? ........
- Ile maksymalnie urządzeń sieciowych można podłączyć do sieci komputerowej, w której adres maski podsieci to 255.255.255.248? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: