LOGOWANIE

Kwalifikacja RL11 - STYCZEŃ 2020 (test 2)

(Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja RL11 - STYCZEŃ 2020 (test 2)':

- Na zdjęciu rentgenowskim przedstawiono złamanie kości ........
- Nauka zajmująca się interakcją między antygenami a przeciwciałami, jak również rozwojem metod badania obecności antygenów i przeciwciał w surowicy krwi, to ........
- Na podstawie zamieszczonych wyników badania CTO wskaż, które zwierzę ma podwyższone parametry. ........
- Którą chorobę może wywołać przedstawiony na ilustracji wektor zakażenia? ........
- Pobrane ze środowiska jaja inwazyjne mogą być przyczyną zachorowania zwierzęcia na ........
- Stałą postacią leku jest ........
- Ile ml preparatu Bioketan 100 mg/ml, roztworu do wstrzykiwań u psów i kotów, należy podać domięśniowo psu o wadze 25 kg, jeżeli u psów dawkowanie preparatu wynosi 3 mg/kg m.c. i.v. oraz 7 mg/kg m.c. i.m.? ........
- Którego z przedstawionych na zdjęciach narzędzi nie powinno się używać do pielęgnacji kopyt koni? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: