LOGOWANIE

Kwalifikacja RL10 - STYCZEŃ 2020

(Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja RL10 - STYCZEŃ 2020':

- Schemat przedstawia narządy wewnętrzne psa widziane od strony lewej. Strzałką oznaczono ........
- Ilustracja przedstawia ........
- Zestaw pasz przeznaczonych dla danego zwierzęcia na jedną dobę to ........
- Płodność rzeczywista to liczba ........
- Ilustracja przedstawia przyrząd do pomiaru ........
- Komputerowy system obejmujący wszystkie zagadnienia związane z oceną krów ras mlecznych to system ........
- Oblicz kiedy locha może zostać ponownie pokryta, jeżeli oprosiła się 2 lipca, długość laktacji wynosi 35 dni, a okres od odsadzenia prosiąt do ponownego krycia wynosi 10 dni. ........
- W dniu 15 maja buhaj rasy limousine zostanie wykorzystany jako reproduktor w stacji produkcji nasienia. Określ na podstawie przepisu termin najwcześniejszego przeprowadzenia badania klinicznego buhaja.

§ 5.1 Do stacji produkcji nasienia mogą być wprowadzane wyłącznie zwierzęta zbadane w okresie do 30 dni przed wprowadzeniem do stacji i zaopatrzone w orzeczenie lekarsko-weterynaryjne wystawione przez lekarza weterynarii, stwierdzające, że zwierzęta te są zdrowe i przydatne do rozrodu.

........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: RL.10-SG-20.01


Test jest przeznaczony dla zawodów: