LOGOWANIE

Kwalifikacja MG30 - STYCZEŃ 2020

(Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MG30 - STYCZEŃ 2020':

- Która z wad soczewek okularowych zaliczana jest do wad powierzchniowych? ........
- Na położenie głównego punktu referencyjnego ma wpływ ........
- Soczewki z wywierconymi otworami posiadają oprawy ........
- Najmniejszą aberrację chromatyczną ma soczewka wykonana z materiału o liczbie Abbego ........
- Który z wymienionych przyrządów służy do pomiarów subiektywnych? ........
- W oprawie bezramkowej półotwory służą do ........
- Podczas centrowania ustawia się środek ........
- Czas zanurzenia i temperatura kąpieli barwiącej wpływa na ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: MG.30-SG-20.01


Test jest przeznaczony dla zawodów: