LOGOWANIE

Kwalifikacja RL16 - STYCZEŃ 2020

(Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja RL16 - STYCZEŃ 2020':

- W pierwszym roku po zastosowaniu obornika na polu wskazana jest uprawa ........
- Na plantacji buraków do niszczenia skorupy glebowej powstałej po siewie stosuje się ........
- Czynnikiem ograniczającym zanieczyszczenie ziarna mykotoksynami w magazynach zbożowych jest ........
- Na podstawie podanego wzoru oblicz, na ile kwater należy podzielić pastwisko przeznaczone dla jednej grupy zwierząt wypasanych 2 dni na kwaterze, jeżeli czas odrostu runi pastwiskowej wynosi 18 dni? ........
- Na podstawie informacji o zawartości mocznika i białka w mleku o podanych parametrach oceń poprawność żywienia krowy. ........
- Ile koncentratu białkowego należy zważyć do przygotowania mieszanki pełnoporcjowej zgodnie z podaną recepturą dla 50 szt. tuczników na 7 dni żywienia? ........
- Właściciel trzody chlewnej ma obowiązek oznakować zwierzęta, które przebywają dłużej niż jeden miesiąc w siedzibie stada, ........
- Kontrolę stanu zdrowia wymienia w kierunku występowania mastitis hodowca powinien przeprowadzać poprzez wykonanie przed dojem ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: RL.16-SG-20.01


Test jest przeznaczony dla zawodów: