LOGOWANIE

Kwalifikacja TG13 - CZERWIEC 2020

(Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja TG13 - CZERWIEC 2020':

- Wielopokojowe jednostki mieszkalne przystosowane do obsługi ruchu rodzinnego to jednostki typu ........
- Do wyposażenia wózka serwisowego nie zalicza się ........
- Który z przedmiotów pozostawionych przez gościa i nieodebranych w ustalonym przez hotel czasie, można komisyjnie zniszczyć? ........
- Urządzenie gastronomiczne przedstawione na rysunku, służy ........
- W którym naczyniu należy podać mleko do kawy? ........
- Jak nazywa się bielizna stołowa upięta wzdłuż obwodu stołu w sposób przedstawiony na rysunku? ........
- Firma zewnętrzna złożyła zamówienie na organizację konferencji z obsługą techniczną. Który rodzaj działań podejmie hotel w przeddzień konferencji? ........
- Gość hotelowy skorzystał z minibaru, konsumując: paczkę paluszków słonych, baton zbożowy, 2 butelki whisky, puszkę coca coli oraz 2 butelki wody. Jaką kwotę w zł należy doliczyć do rachunku gościa? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: TG.13-SG-20.06


Test jest przeznaczony dla zawodów: