LOGOWANIE

Kwalifikacja TG12 + TG13 - STYCZEŃ 2008


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja TG12 + TG13 - STYCZEŃ 2008':

- Wskaż rodzaj umowy, która przewiduje okresową, stałą rezerwację przez biuro podróży dowolnej ilości miejsc w danym obiekcie hotelarskim, przy założeniu, że można tę rezerwację zmniejszyć lub anulować przez potwierdzenie w ustalonym terminie. ........
- Obiektem hotelarskim sezonowym jest ........
- Wskaż rodzaj obiektu hotelarskiego, który zgodnie z ustawą o usługach turystycznych, powinien zapewnić co najmniej 30 miejsc noclegowych i minimalny zakres usług związanych z pobytem gości oraz powinien być dostosowany do samoobsługi klientów. ........
- Wskaż organizację hotelarską, której zadaniem jest, między innymi, nadawanie szczególnych wyróżnień obiektom hotelarskim osiągającym najwyższy poziom w danej kategorii oraz jest organizatorem konkursów dla uczniów szkół hotelarskich. ........
- Każdą jednostkę mieszkalną w hotelu w miejscowości wypoczynkowej wyposażono dodatkowo w telefon, telewizor i minibar. Wykorzystując informacje zapisane w tabeli, określ dla jakiej kategorii hotelu spełniono wymagania kategoryzacyjne? ........
- W jakiej kategorii hoteli obowiązuje zapewnienie usług gastronomicznych w restauracji, przy założeniu, że w odległości maksymalnie 200 m od obiektu hotelowego nie ma restauracji? ........
- Jakie usługi dodatkowe, zgodnie z wymaganiami kategoryzacyjnymi, powinien zapewnić hotel 3*? ........
- Nisza rynkowa w marketingu to ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: