LOGOWANIE

Kwalifikacja MS4 - CZERWIEC 2020

(Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS4 - CZERWIEC 2020':

- 50-letnia kobieta po amputacji piersi nie akceptuje swojego wyglądu, jest smutna, płaczliwa, unika kontaktu z osobami z otoczenia, skarży się na brak apetytu i bezsenność. Opisane objawy świadczą o wystąpieniu ........
- Podopieczny zgłasza dolegliwości bólowe i mrowienie stopy, która została amputowana miesiąc wcześniej. Który rodzaj dolegliwości występuje u podopiecznego? ........
- Pielęgniarka zleciła opiekunowi medycznemu oklepanie pleców pacjentowi unieruchomionemu w łóżku. Opiekun medyczny powinien wykonać zabieg dłonią złożoną w łódeczkę, oklepując plecy pacjenta ........
- Zgodnie z obowiązującymi zasadami założenie pacjentowi czepca przeciwwszawiczego należy poprzedzić ........
- Opiekun wykonał u podopiecznej okład wysychający (zimny). Okład ten należy utrzymać ........
- Pacjentka z powodu zaburzeń połykania po przebytym udarze mózgu jest karmiona przez zgłębnik żołądkowy. Do karmienia pacjentki należy przygotować zmiksowany pokarm w temperaturze ........
- Opiekun podopiecznej, która lubi uprawiać ogródek i czytać książki, zaproponował założenie ogródka kwiatowego w skrzynkach na balkonie oraz pomoc w korzystaniu z osiedlowej biblioteki publicznej. Do organizacji czasu wolnego podopiecznej opiekun wykorzystał biblioterapię oraz ........
- Wózek zabiegowy po wykonanej toalecie ciała pacjenta opiekun medyczny powinien ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: MS.04-SG-20.06


Test jest przeznaczony dla zawodów: