LOGOWANIE

Kwalifikacja AU15 - STYCZEŃ 2020

(Wytwarzanie wyrobów stolarskich)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU15 - STYCZEŃ 2020':

- Który wymiar zawiasy przedstawionej na rysunku dotyczy mocowania prowadnika? ........
- Do przygotowania politury szelakowej należy dobrać alkohol etylowy o stężeniu co najmniej ........
- Na elemencie obrabiarki widocznym na fotografii należy zamocować ........
- Który parametr nie wpływa na czas parzenia drewna? ........
- W którym przedziale powinna zawierać się temperatura kleju topliwego podczas nanoszenia na oklejaną powierzchnię? ........
- Szafka przedstawiona na fotografii jest konstrukcji ........
- Którą metodę nakładania preparatu należy zastosować do głębokiej impregnacji drewna? ........
- Przypalenia politury na powierzchni mebli powstają na skutek ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: AU.15-SG-20.01


Test jest przeznaczony dla zawodów: