LOGOWANIE

Kwalifikacja AU23 - CZERWIEC 2020

(Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU23 - CZERWIEC 2020':

- Na przedstawionej fotografii zastosowano perspektywę ........
- Podczas meczu, do wykonania z trybuny zdjęcia całej sylwetki koszykarza należy w celu efektywnego wypełnienia kadru zastosować aparat fotograficzny z obiektywem o ogniskowej ........
- Do usunięcia smug z powierzchni filtra założonego na obiektyw należy użyć ........
- Powstałe na zdjęciu podczas fotografowania obiektywem szerokokątnym obramowanie wynikające ze spadku jasności na brzegach obrazu to błąd ........
- W procesie obróbki chemicznej barwnych materiałów, w miejscach redukcji halogenków srebra w warstwie światłoczułej powstają barwniki na etapie ........
- W programie Adobe Photoshop do usunięcia niewielkiego przebarwienia na policzku należy użyć ........
- Który format zapisu zdjęcia należy wybrać, aby przeprowadzić jego bezstratną kompresję? ........
- Kolejne etapy archiwizowania zdjęć obejmują czynności: ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: AU.23-SG-20.06


Test jest przeznaczony dla zawodów: