LOGOWANIE

Kwalifikacja AU31 - CZERWIEC 2020

(Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU31 - CZERWIEC 2020':

- Na rysunku przedstawiono wagon przeznaczony do przewozu ........
- TEU (twenty-foot equivalent unit) jest jednostką ładunkową odpowiadającą parametrom kontenera ........
- Na którym rysunku przedstawiony jest sposób załadunku z zastosowaniem suwnicy bramowej w systemie intermodalnym? ........
- Na naczepie o wymiarach 13,60 x 2,45 x 2,50 m przewożone są 33 paletowe jednostki ładunkowe (pjł), Na jednej palecie o wymiarach 1 200 x 800 x 144 mm umieszczone są 24 opakowania zbiorcze każdy o wymiarach 400 x 400 x 400 mm. Ile wynosi współczynnik wykorzystania objętości naczepy? ........
- Dokument transportowy CMR stosowany jest w transporcie ........
- W tabeli przedstawiono ofertę ubezpieczenia CARGO. Klient, który chciałby ubezpieczyć ładunek od ewentualnego zalania wewnątrz kontenera wybierze zakres ........
- Zgodnie z Ustawą o czasie pracy kierowców, do czasu pracy kierowcy nie jest wliczany czas ........
- Ile wynosi wskaźnik kosztochłonności floty transportowej (w zł/samochód) przy założeniu, że 3 środki transportowe wykonały łącznie w miesiącu 5 000 km, przy średnim koszcie 12 zł/1 za przejechany kilometr? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: AU.31-SG-20.06


Test jest przeznaczony dla zawodów: