LOGOWANIE

Kwalifikacja AU31 - STYCZEŃ 2020

(Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU31 - STYCZEŃ 2020':

- Co najmniej ile środków transportu drogowego o ładowności 24 ton należy zastosować do przewozu 960 ton ładunku w ciągu 20 dni, jeżeli średni czas realizacji jednej dostawy i powrotu środka transportu wynosi 2 dni? ........
- Na rysunku przedstawiono ........
- Samochód ciężarowy stojący tyłem do rampy jest rozładowywany przez wózek magazynowy, który podczas jednego cyklu podejmuje 2 paletowe jednostki ładunkowe (pjł). Czas pracy wózka podczas jednego cyklu trwa łącznie 1 min. i 36 sek. Ile czasu zajmie rozładunek naczepy, na której umieszczono 66 pjł? ........
- Zgodnie z międzynarodową klasyfikacją dotyczącą homologacji pojazdy samochodowe przeznaczone do przewozu ładunków, poza przyczepami i naczepami, zaliczane są do ........
- Ceduła międzynarodowego kolejowego listu przewozowego przeznaczona jest dla ........
- Który rodzaj ubezpieczenia jest stosowany w transporcie krajowym w celu zabezpieczenia interesu osoby zainteresowanej towarem w zakresie szkód materialnych i z którego można skorzystać po wskazaniu szkody w ładunku niezależnie od winy przewoźnika? ........
- Zgodnie z zapisami konwencji AETR zwolnienie z jej stosowania dotyczy przewozu realizowanego pojazdami do przewozu towarów, których dmc ........
- Przedsiębiorstwo wykonało 360 przewozów w czwartym kwartale 2019 roku. W tym czasie zrealizowało zgodnie ze zleceniem: w październiku 120 przewozów, w listopadzie 100 przewozów, w grudniu 80 przewozów. Pozostałe przewozy nie były zrealizowane zgodnie ze zleceniem (np. opóźnienia). Oblicz, ile procent wyniosła niezawodność realizacji dostaw w czwartym kwartale 2019? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: