LOGOWANIE

Kwalifikacja BD4 - STYCZEŃ 2020

(Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD4 - STYCZEŃ 2020':

- Pianka polietylenowa układana pod panelami podłogowymi HDF pełni funkcję izolacji ........
- Do wykonania 100 m2 posadzki z płytek ceramicznych układanych metodą kombinowaną potrzeba 115 m2 płytek. Ile płytek potrzeba do wykonania w korytarzu takiej posadzki o wymiarach 5,0×2,0 m? ........
- Powierzchnię warstwy monolitycznej posadzki cementowej w końcowym etapie jej wykonywania należy zatrzeć na gładko pacą ........
- Który wzór posadzki parkietowej będzie najbardziej odpowiedni do ułożenia w pomieszczeniu, w którym ściany nie są do siebie równoległe (nie są zachowane kąty proste)? ........
- Który materiał okładzinowy charakteryzuje się niską izolacyjnością termiczną? ........
- Dopuszczalne odchylenie okładziny elewacyjnej od pionu wynosi 3 mm/m i nie może przekroczyć 10 mm na całej wysokości ściany budynku. Ile wynosi maksymalna dopuszczalna wartość odchylenia okładziny wykonanej na ścianie budynku wysokości 4,0 m (jak na rysunku)? ........
- Na rysunku przedstawiono elektronarzędzie przeznaczone do ........
- W jaki sposób należy usunąć odbarwioną zaprawę ze spoiny w okładzinie ceramicznej? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: BD.04-SG-20.01