LOGOWANIE

Kwalifikacja EE9 - CZERWIEC 2020

(Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE9 - CZERWIEC 2020':

- Aby dołączyć kaskadowy arkusz stylów zapisany w zewnętrznym pliku, należy użyć następującego fragmentu kodu HTML ........
- Wielkość grafiki JPEG umieszczonej na stronie internetowej może mieć wpływ na ........
- Który z podanych formatów można zapisać materiał wideo wraz ze ścieżką dźwiękową? ........
- Fragment kodu SQL oznacza, że klucz obcy

… FOREIGN KEY (imie) REFERENCES obiekty (imiona) …

........
- Rozwinięcie słowne akronimu ACID w SQL to ........
- Który typ należy zastosować, aby pole bazy danych przyjmowało liczby rzeczywiste? ........
- W języku PHP, aby usunąć spacje z początku i końca ciągu znaków, można użyć funkcji ........
- W języku HTML, aby utworzyć pole edycyjne do wpisywania hasła, w którym wpisywany tekst jest maskowany (zastępowany kropkami), należy użyć znacznika ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: EE.09-SG-20.06


Test jest przeznaczony dla zawodów: