LOGOWANIE

Kwalifikacja AU31 - CZERWIEC 2020 (test 2)

(Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU31 - CZERWIEC 2020 (test 2)':

- W celu złożenia wiążącej propozycji sprzedaży lub kupna towarów, albo świadczenia usług na określonych warunkach i w oznaczonym terminie, skierowanej do potencjalnych nabywców lub dostawców, należy sporządzić ........
- Podatkiem pośrednim w polskim systemie prawnym jest ........
- Kluczowym elementem strategii marketingowej jest określenie odpowiedniego czasu wejścia na rynek. Sytuacja, w której firma z danym produktem pojawia się na rynku jako pierwsza, ponosząc duże ryzyko oraz wysokie koszty promocji, to wejście ........
- Zasady HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Points System) stosuje się w przypadku obrotu artykułami ........
- W jakim terminie, zgodnie z Ogólnymi Polskimi Warunkami Spedycyjnymi, spedytor ma obowiązek udzielić odpowiedzi na złożoną reklamację? ........
- W tabeli zestawiono koszty związane z transportem własnym oraz z zakupem usług zewnętrznych. Miesięczna długość trasy transportowej wynosi 10 000 km. Analizując koszty ponoszone w skali roku, korzystanie z transportu własnego w stosunku do zakupu transportu obcego będzie ........
- Ile wyniesie kwota podatku za zrealizowane usługi zgodnie z przedstawioną fakturą? ........
- W tabeli przedstawiono zebrane przez przedsiębiorstwo informacje dotyczące wykonywanych zleceń. Ile wynosi jego współczynnik terminowości realizacji zleceń? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: