LOGOWANIE

Kwalifikacja AU31 - STYCZEŃ 2020 (test 2)

(Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU31 - STYCZEŃ 2020 (test 2)':

- Dokumentem będącym nieodwołalnym zobowiązaniem banku importera wobec eksportera do wypłaty należności, po spełnieniu określonych w tym dokumencie warunków, jest ........
- Z przedstawionego fragmentu oferty firmy spedycyjno-transportowej wynika, że oferuje ona ........
- W przedsiębiorstwie transportowo-spedycyjnym obliczono, że korzystanie z własnego taboru generuje zbyt wysokie koszty w porównaniu z kosztami korzystania z taboru obcego. W takiej sytuacji najkorzystniejszym rozwiązaniem będzie ........
- Wykonywanie zarobkowego krajowego przewozu rzeczy uwarunkowane jest posiadaniem licencji, która przyznawana jest m.in. na podstawie ........
- Na podstawie przedstawionej faktury oblicz, ile wyniesie wartość brutto zrealizowanych usług w pozycji RAZEM. ........
- SDR (Specjalne Prawa Ciągnienia) to jednostka służąca do ........
- Obowiązek opodatkowania transakcji w imporcie towarów spoczywa na ........
- Stwierdzenie, że sprzedaż usług spedycyjnych będzie w kolejnym roku rozliczeniowym wyższa o 20% od sprzedaży w roku bieżącym, jest przykładem prognozy ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: