LOGOWANIE

Kwalifikacja BD4 - CZERWIEC 2020

(Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD4 - CZERWIEC 2020':

- Warstwa izolacji przeciwwilgociowej ułożona pod konstrukcją podłogi (na podłożu) chroni ........
- Na podstawie zamieszczonego cennika określ koszt robocizny za wykonanie 15 m2 posadzki z płytek gresowych, z zagruntowaniem podłoża, wyspoinowaniem i zaimpregnowaniem posadzki. ........
- Do wycięcia otworu w panelu podłogowym HDF wzdłuż linii krzywej należy zastosować ........
- Szczelinę dylatacyjną w posadzce z płytek ceramicznych należy wypełnić ........
- Jednostkowe zużycie zaprawy klejowej do płytek wynosi 4 kg/m2, a cena jednostkowa 2,00 zł/kg. Ile wyniesie koszt kleju potrzebnego do przyklejenia płytek na podłodze o powierzchni 10 m2? ........
- Na którym rysunku przedstawiono odchylenie okładziny z PVC od pionu zgodne z zamieszczoną specyfikacją techniczną? ........
- Przedstawione na rysunku narzędzie przeznaczone jest do ........
- Wymianę pękniętej płytki ceramicznej w wykonanej okładzinie ściennej należy rozpocząć od ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO