LOGOWANIE

Kwalifikacja INF3 - STYCZEŃ 2018

(Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja INF3 - STYCZEŃ 2018':

- Przy użyciu którego znacznika w języku HTML nie można umieścić na stronie grafiki dynamicznej? ........
- W języku HTML, atrybut shape znacznika area, określający typ obszaru, może przyjąć wartość ........
- W folderze www znajdują się podfoldery html i style, w których zapisane są odpowiednio pliki z rozszerzeniem html i pliki z rozszerzeniem css. Chcąc dołączyć styl.css do pliku HTML należy użyć ........
- Chcąc sformatować w stylach CSS wszystkie obrazy zawarte w akapicie, powinno się użyć selektora ........
- Barwa zapisana w modelu RGB(255, 0, 0) jest ........
- Model barw oparty na 3 parametrach: odcień, nasycenie i jasność to ........
- Aby stworzyć przycisk na stronę internetową według wzoru, należy w programie do grafiki rastrowej użyć opcji ........
- Wskaż fałszywe stwierdzenie dotyczące normalizacji sygnału dźwiękowego. ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: