LOGOWANIE

Kwalifikacja Z1 - STYCZEŃ 2021

(Świadczenie usług w zakresie masażu)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja Z1 - STYCZEŃ 2021':

- Który mięsień między innymi ma swój przyczep na tylnej części kości piszczelowej i strzałkowej? ........
- Troczek górny mięśni strzałkowych znajduje się pomiędzy ........
- Który objaw chorobowy jest wskazaniem do stosowania rozcierań podczas masażu klasycznego? ........
- Przyłożenie oporu w tylnej, dystalnej części podudzia stosuje się w drugiej fazie masażu izometrycznego mięśnia ........
- Celem wykonania drenażu limfatycznego u pacjentki po mastektomii jest ........
- W II fazie masażu izometrycznego mięśnia dwugłowego uda należy ułożyć pacjenta w pozycji leżenia ........
- Podczas oceny palpacyjnej mięśnia dwugłowego uda należy chwycić wał skórno-mięśniowy w okolicy uda po stronie ........
- Które objawy występują u pacjenta po lewostronnym udarze mózgu? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: Z.01-SG-21.01


Test jest przeznaczony dla zawodów: