LOGOWANIE

Kwalifikacja EKA5 - STYCZE艃 2021

(Prowadzenie spraw kadrowo-p艂acowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych)


WYBIERZ ILO艢膯 PYTA艃:


Przyk艂adowe pytania z testu 'Kwalifikacja EKA5 - STYCZE艃 2021':

- Wypowiedzenie umowy o dzie艂o jest regulowane przez przepisy kodeksu ........
- Pracownik, kt贸ry jest absolwentem studi贸w licencjackich i przepracowa艂 3 lata na podstawie umowy o prac臋 w pe艂nym wymiarze czasu pracy, zgodnie z Kodeksem pracy, ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze rocznym ........
- Przedsi臋biorca zawar艂 umow臋 zlecenia ze studentem w wieku 22 lat nieb臋d膮cym jego pracownikiem na kwot臋 220,00 z艂 brutto. Ile wyniesie kwota do wyp艂aty dla zleceniobiorcy, kt贸ry nie wni贸s艂 o obj臋cie go dobrowolnymi ubezpieczeniami spo艂ecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym? ........
- Pracownik zatrudniony na umow臋 o prac臋 na p贸艂 etatu wykonuje prac臋 w podstawowym systemie czasu pracy od poniedzia艂ku do pi膮tku w liczbie godzin ustalonych proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia. Ile wynios艂o jego wynagrodzenie brutto za listopad 2020 r., je偶eli stawka godzinowa wynosi 30,00 z艂? ........
- Na podstawie wybranych danych z listy p艂ac oblicz kwot臋 nale偶nej zaliczki na podatek dochodowy. ........
- Na podstawie danych zawartych w tabeli oblicz kwot臋 zrycza艂towanego podatku dochodowego do urz臋du skarbowego, je偶eli zleceniobiorca (lat 28) podlega obowi膮zkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z tytu艂u zawartej rycza艂towej umowy zlecenia, a do rozliczania tej umowy nie maj膮 zastosowania koszty uzyskania przychod贸w. ........
- Pracownica, kt贸ra urodzi艂a dziecko, uzyska艂a prawo do zasi艂ku macierzy艅skiego z dniem 21 listopada 2020 r. i nie z艂o偶y艂a wniosku o udzielenie jej bezpo艣rednio po urlopie macierzy艅skim urlopu rodzicielskiego w pe艂nym wymiarze. Ile wyniesie zasi艂ek macierzy艅ski za listopad 2020 r., je偶eli podstawa wymiaru zasi艂ku macierzy艅skiego wynosi 5 580,00 z艂? ........
- Pracownik ze sta艂ym wynagrodzeniem miesi臋cznym 3 200,00 z艂 brutto przebywa艂 8 dni na zwolnieniu lekarskim z prawem do 80% wynagrodzenia chorobowego. Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego wynosi 2761,28 z艂. Pracownikowi za jeden dzie艅 choroby przys艂uguje wynagrodzenie chorobowe w wysoko艣ci ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawod贸w: