LOGOWANIE

Kwalifikacja Z13 - STYCZEŃ 2021

(Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja Z13 - STYCZEŃ 2021':

- Pracodawca nie może powierzyć wykonywania zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy lub specjaliście spoza zakładu pracy, jeśli zatrudnia więcej niż ........
- Karę porządkową w stosunku do pracowników, którzy nie przestrzegają przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, może nałożyć ........
- Do podstawowego wyposażenia apteczki pierwszej pomocy zalicza się ........
- Natężenie oświetlenia na stanowisku pracy zależy od ........
- Niedostarczenie pracownikowi środków ochrony indywidualnej, jak również dostarczenie środków ochrony indywidualnej nie spełniających wymagań oceny zgodności jest wykroczeniem zagrożonym ........
- Które stwierdzenie nie odnosi się do monotonii na stanowisku pracy? ........
- Duży stopień wysiłku statycznego występuje przy pracy ........
- Ponowną ocenę ryzyka zawodowego przeprowadza się zawsze, jeżeli ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: Z.13-SG-21.01


Test jest przeznaczony dla zawodów: