LOGOWANIE

Kwalifikacja AU36 - CZERWIEC 2021

(Prowadzenie rachunkowości)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU36 - CZERWIEC 2021':

- Operację gospodarczą potwierdzoną wyciągiem bankowym nr 1/05/2021 na kwotę 12,00 zł należy zaksięgować na kontach ........
- Do inwestycji długoterminowych przedsiębiorstwo zaliczy ........
- Hurtownia w kwietniu 2021 r. dostarczyła odbiorcy towary i wystawiła fakturę płatną w maju 2021 r. Przychody ze sprzedaży towarów zaksięgowano na podstawie faktury w kwietniu 2021 r. zgodnie z zasadą ........
- Na którym koncie błędnie wpisano saldo początkowe? ........
- Jednostka będąca czynnym podatnikiem VAT zakupiła na podstawie faktury nr 24/2021 i przyjęła do eksploatacji środek trwały, który będzie amortyzowany metodą liniową według stawki 20%. Ustal wartość miesięcznej amortyzacji środka trwałego. ........
- Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości przez skreślenie błędnej treści lub kwoty, z utrzymaniem czytelności skreślonych wyrażeń lub liczb, wpisanie treści poprawnej i daty poprawki oraz złożenie podpisu osoby do tego upoważnionej, można poprawić ........
- Inwentaryzacja przeprowadzana na żądanie urzędu skarbowego to inwentaryzacja ........
- W analizie pionowej bilansu są wykorzystywane wskaźniki ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: AU.36-SG-21.06


Test jest przeznaczony dla zawodów: